دلباخته

معرفی اجمالی محصول


كد فرش :449

ابعاد به سانت :76*51
ابعاد به گره :500*340
تعداد رنگ :78
تعداد ابريشم :5

موجودي :مثبت
قیمت : 21,680,000 ریال