قصر بزرگ

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :244
ابعاد به گره : 506*700
ابعاد به سانت : 77*106
تعداد رنگ :89
تعداد مقاط :29.5
تعداد ابریشم :5

موجودی :منفي
قیمت : 35,700,000 ریال