حوریان باغ

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :70
ابعاد به گره : 433*540
ابعاد به سانت : 63*79
تعداد رنگ :70
تعداد مقاط :19.5
تعداد ابریشم :3

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 21,800,000 ریال