حصار گل

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :243
ابعاد به گره : 699*503
ابعاد به سانت : 76*106
تعداد رنگ :
تعداد مقاط :29.2
تعداد ابریشم :5

موجودی :منفي
قیمت : 30,240,000 ریال