خلقت 70

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :53
ابعاد به گره : 380*500
ابعاد به سانت : 55*72
تعداد رنگ :20
تعداد مقاط :15.8
تعداد ابریشم :0

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 16,200,000 ریال