خلقت 80

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :242
ابعاد به گره : 418*550
ابعاد به سانت : 62*82
تعداد رنگ :20
تعداد مقاط :19.1
تعداد ابریشم :0

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 18,700,000 ریال