خلقت 100

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :241
ابعاد به گره : 380*500
ابعاد به سانت : 55*72
تعداد رنگ :24
تعداد مقاط :30.9
تعداد ابریشم :0

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 21,200,000 ریال