دختر پاییز

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :21
ابعاد به گره : 556*390
ابعاد به سانت : 83*58
تعداد رنگ :51
تعداد مقاط :18
تعداد ابریشم :2

موجودی :
منفي
قیمت : 22,770,000 ریال