مهر مادر

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :245
ابعاد به گره : 550*400
ابعاد به سانت : 83*60
تعداد رنگ :60
تعداد مقاط :18.3
تعداد ابریشم :3

موجودی :منفي
قیمت : 23,230,000 ریال