عشوه

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :246
ابعاد به گره : 706*500
ابعاد به سانت : 106*76
تعداد رنگ :140
تعداد مقاط :29.4
تعداد ابریشم :6

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 27,900,000 ریال