اسبهای وحشی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش : 203
ابعاد به گره :375*500
ابعاد به سانت : 56*75
تعداد رنگ :59
تعداد مقاط : 15.6
تعداد ابریشم : 6

موجودی :مثبت
قیمت : 22,440,000 ریال