وان یکاد کوفی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :205
ابعاد به گره : 210*420
ابعاد به سانت : 31*63
تعداد رنگ :14
تعداد مقاط :7.3
تعداد ابریشم :2

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 10,500,000 ریال