فرار اسبها

معرفی اجمالی محصول


کد فرش : 94
ابعاد به گره :310*517
ابعاد به سانت : 46*77
تعداد رنگ :44
تعداد مقاط : 13.3
تعداد ابریشم : 3

موجودی :
مثبت
قیمت : 15,600,000 ریال