ضیافت

معرفی اجمالی محصول


کد فرش : 50
ابعاد به گره :341*500
ابعاد به سانت : 50*73
تعداد رنگ :47
تعداد مقاط : 14.2
تعداد ابریشم : 4

موجودی :مثبت
قیمت : 25,200,000 ریال