فرشته

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :232
ابعاد به گره :541*300
ابعاد به سانت :82*45
تعداد مقاط : 13.5
تعداد رنگ :14
تعداد ابریشم : 0

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 11,880,000 ریال