دختر و سیمرغ

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :86
ابعاد به گره :690*500
ابعاد به سانت : 103*75
تعداد رنگ : 88
تعداد مقاط :28.7
تعداد ابریشم : 3

موجودی :منفي
قیمت : 33,840,000 ریال