ملکه شب

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:234
ابعاد به گره :759*500
ابعاد به سانت : 115*76
تعداد رنگ :42
تعداد مقاط :31.6
تعداد ابریشم :4

موجودی : منفي
قیمت : 30,960,000 ریال