تمنا

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:237
ابعاد به گره :1010*730
ابعاد به سانت : 153*111
تعداد رنگ :74
تعداد مقاط :61.4
تعداد ابریشم :6

موجودی 
منفي
قیمت : 69,000,000 ریال