سربازان هخامنشی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:24
ابعاد به گره :246*600
ابعاد به سانت : 36*90
تعداد رنگ :24
تعداد مقاط :12.3
تعداد ابریشم :0

موجودی:

تماس با شرکت
قیمت : 13,250,000 ریال