خطیبی بزرگ

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:101
پشم رجشمار 40
ابعاد به گره :1725*1220
ابعاد به سانت : 258*183
تعداد رنگ :43
تعداد مقاط :175
تعداد ابریشم : 4
موجودی
منفي
قیمت : 54,780,000 ریال