زیر پایی گرد

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:104
رجشمار:46
ابعاد به گره :716*709
ابعاد به سانت : 108*107
تعداد رنگ :27
تعداد مقاط :42.3
تعداد ابریشم :5

موجودی:

تماس با شرکت
قیمت : 28,800,000 ریال