خاطره

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :221
ابعاد به گره :364*500
ابعاد به سانت :55*76
تعداد رنگ :71
تعداد مقاط :15.1
تعداد ابریشم :5

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 18,870,000 ریال