جام و گل

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :81
ابعاد به گره :467*360
ابعاد به سانت :70*54
تعداد رنگ :67
تعداد مقاط :14
تعداد ابریشم :8

موجودی :
منفي
قیمت : 21,140,000 ریال