گلهای داوودی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :96
ابعاد به گره :380*500
ابعاد به سانت :55*74
تعداد رنگ :65
تعداد مقاط :15.8
تعداد ابریشم :5

موجودی :مثبت
قیمت : 20,390,000 ریال