رز برگ

معرفی اجمالی محصول


کد فرش : 223
ابعاد به گره :420*285
ابعاد به سانت : 63*43
تعداد مقاط : 9.9
تعداد رنگ : 61
تعداد ابریشم : 6

موجودی : منفي
:
قیمت : 19,850,000 ریال