برگریزان

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :225
ابعاد به گره : 340*520
ابعاد به سانت :51*79
تعداد رنگ :48
تعداد مقاط : 14.7
تعداد ابریشم:4

موجودی :
منفي
قیمت : 21,480,000 ریال