منظره بهاری کوجک

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :228
ابعاد به گره : 381*570
ابعاد به سانت :57*86
تعداد رنگ :52
تعداد مقاط : 18.1
تعداد ابریشم:4

موجودی :منفي
قیمت : 31,560,000 ریال