برکه

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :85
ابعاد به گره : 310*685
ابعاد به سانت :46*102
تعداد رنگ :41
تعداد مقاط : 15
تعداد ابریشم:4

موجودی :
منفي
قیمت : 22,800,000 ریال