باغسرا

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :64
ابعاد به گره : 310*685
ابعاد به سانت :46*102
تعداد رنگ :40
تعداد مقاط : 17.7
تعداد ابریشم:4

موجودی :
منفي
قیمت : 29,500,000 ریال