شور زندگی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :54
ابعاد به گره : 395*500
ابعاد به سانت :59*75
تعداد رنگ :34
تعداد مقاط : 16.4
تعداد ابریشم:3

موجودی :
منفي
قیمت : 30,580,000 ریال