کوهپایه

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :230
ابعاد به گره : 420*600
ابعاد به سانت :63*91
تعداد رنگ :72
تعداد مقاط : 21
تعداد ابریشم:4

موجودی :مثبت
قیمت : 26,040,000 ریال