چشمه

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :254
ابعاد به گره : 359*500
ابعاد به سانت :54*76
تعداد رنگ :51
تعداد مقاط : 14.9
تعداد ابریشم:4

موجودی :مثبت
قیمت : 22,440,000 ریال